Vrije Boekhandel

De saga van Egil - Snorri Sturluson


Vertaald en toegelicht door Marcel Otten.

Egil heeft iets trol-achtigs. Hij is een moordenaar, dronkenlap, vrek, dichter, zwerver, boer, jurist en runenmeester. Hij is genadeloos en wraakzuchtig, maar ook trouw en gevoelig. Egil is ondanks zijn vele gebreken representatief voor de echte Scandinavische geest – het is een van de intrigerendste personages uit de middeleeuwse literatuur.

De saga van Egil, de zoon van Kale Grim (geschreven rond 1230) biedt een panoramische kijk op de wereld van de Vikingen vanaf het midden van de negende eeuw tot het eind van de tiende. We komen in Engeland, Rusland, Lapland, Friesland, Noorwegen, Denemarken en IJsland. Het verhaal wordt gedomineerd door de demonische verschijning van de held Egil – en de invloed van de god met de vele gezichten, Odin.

De saga van Egil behoort tot de zogenaamde ‘Grote Vijf’, de vijf mooiste saga’s die de Oudnoorse taal heeft voortgebracht.

Paperback € 22,50

Appianus - De Burgeroorlogen


133-35 v.Chr.
Geen historicus uit de Oudheid behandelt zo uitvoerig de essentiële momenten in de eeuw die voor Rome van groot belang is geweest. Appianus kiest daarbij nauwelijks partij. Bij alle betrokkenen heeft hij oog voor hun kwaliteiten en slechte eigenschappen. De burgeroorlogen is een uniek boek omdat het het enige doorlopende verslag is van deze periode. Appianus erkende als enige de sociale problematiek die de oorzaak van de chaos vormde. Voor het eerst is dit werk volledig in het Nederlands vertaald.

Gebonden tijdelijk € 30,00 (tot april, daarna weer € 35,00).

De opvolger - Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk


Willemijn van Dijk

Uitgeverij Ambo Anthos
Paperback € 19,00

Anton van Hooff - De Gouden Eeuw van Rome


Van de volmaakte Trajanus tot Commodus de gladiator.

Uitgeverij Ambo Anthos
Paperback € 20,00

Petronius - Het diner van Trimalchio


Romeins’ lijkt soms een ander woord voor ‘decadent’. Mateloze bras- en slemppartijen, woeste orgieën, vrije seks... Dat is een verkeerd beeld. De Romeinse literatuur is serieus en ingetogen. Grote uitzondering: de Satyrica van Petronius, een roman uit de eerste eeuw. Alle remmen gaan los. Vooral in het middendeel van de roman, een beschrijving van een uitzinnig diner.
De rijke vrijgelatene Trimalchio laat geen middel onbenut om zijn gasten te verbluffen en te verrassen. Krankzinnige gerechten, daverende shows en meeslepende verhalen: zijn diner biedt alle ingrediënten voor een wilde Romeinse nacht.

Kleine uitgave met harde kaft € 10,00

Homeros Odysseia - Vertaling Imme Dros


De Odysseia in vertaling van Imme Dros groeide de afgelopen decennia uit tot een succes van formaat. Precies 25 jaar na de eerste verschijning - en nu Dros ook de Ilias heeft vertaald - is het tijd voor de grondig herziene vertaling van de Odysseia.
Het epos over de terugtocht van Odysseus na de val van Troje is misschien wel het meest gelezen, hoogst gewaardeerde verhaal ooit.
Na tien jaar oorlog om Troje vervolgt Odysseus zijn weg met een tien jaar durende zwerftocht naar zijn vaderland. Zijn vrouw Penelopeia probeert daar de grijpgrage vrijers van zich af te houden, terwijl Odysseus de indrukwekkendste avonturen beleeft. Op zijn tocht weet hij te ontkomen aan de Sirenen, aan de cycloop Polyfemos en de tovenares Kirke. Ook slaagt hij erin om zich te ontworstelen aan de verleiding van de nimf Kalypso, die hem jarenlang vasthield in haar grot. Uiteindelijk bereikt hij zijn familie op Ithaka, om zich met zijn zoon te wreken op de aanbidders van zijn echtgenote.

Gebonden € 35,00

De drie laatste dagen van Pompeii - Alberto Angela


23-25 oktober 79, van uur tot uur.

Het is 23 oktober 79 na Christus. Een elegante edelvrouwe
uit Herculaneum organiseert een banket. Onder de gasten
bevinden zich een machtige tribuun, een beroemde actrice
en een ondernemer zonder scrupules. Vierentwintig uur
later doet de Vesuvius de hel ontbranden. Het is de grootste ramp in de antieke wereld.

Alberto Angela beschrijft, zoals niemand vóór hem ooit gedaan heeft, het tragische einde van een wondermooie stad. Hij volgt daarbij de laatste uren van het leven van mensen die echt bestaan hebben. Hij komt zeven overlevenden op het spoor (en een moord) en ontdekt vele verbazingwekkende waarheden. Eentje springt er vooral uit: vanuit Pompeii zag je destijds helemaal geen vulkaan. De meeste bewoners hadden geen idee van de naderende ramp. Het is 79 na Christus, welkom in Pompeii!

Paperback € 25,00

Horatius - De dichter als vakman


In een lang gedicht onderwijst Horatius, de kenner, de
ervaringsdeskundige bij uitstek, zijn leespubliek in de
kunst van het schrijven van poëzie en toneel. Het verenigen van het nuttige en het aangename, intellectuele uitdaging, karakterontwikkeling, eenheid en autonomie van het kunstwerk, maar ook ‘in medias res’ en vele andere literaire technieken die nog altijd gehanteerd worden komen aan bod. De vertaling van Piet Schrijvers is vele malen terecht geprezen om zijn veelzijdigheid en stijl.

Paperback € 10,00

Plinius - De vesuvius in vlammen


In het jaar 79 na Christus barstte de Vesuvius bij Napels uit.
Een ramp waardoor de stadjes Pompeii en Herculaneum
voor eeuwen onder de lava werden bedolven. De Romeinse
senator en redenaar Gaius Plinius Secundus, beter bekend
als Plinius de Jongere (ca. 62- ca. 113) was ooggetuige. Hij schreef er twee prachtige, gedetailleerde brieven over, op speciaal verzoek van de grote Romeinse geschiedschrijver Tacitus.

De brieven worden hier voor het eerst in een literaire Nederlandse vertaling apart gebundeld.

Gebonden € 10,00

Mary Beard - S.P.Q.R.


Een geschiedenis van het Romeinse rijk.

Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het rijk, van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is voor ons nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen, disputen en problemen houden ons nog altijd bezig.

SPQR biedt een frisse kijk op de Romeinse geschiedenis door een van ’s werelds belangrijkste classici.
Mary Beard onderzoekt niet alleen hoe Rome van een onbelangrijk dorp in Midden-Italië uitgroeide tot een wereldmacht die heerste over een gebied van Spanje tot in Syrië, maar ook hoe de Romeinen zichzelf en hun wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in onze eeuw.
Deze gezaghebbende geschiedenis omspant duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten van de Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot het stromend water. Het is het definitieve boek over het oude Rome, verrassend en goedgeschreven.

Gebonden € 30,00

De Keltische mythen - Miranda Aldhouse Green


Goden en legenden van het oude Ierland en Wales

Uitgeverij Athenaeum
Paperback € 22,50

Livia Augusta - Matthew Dennison


Livia Drusilla II - kortweg Livia - was de echtgenote van keizer Augustus, de moeder van diens opvolger Tiberius, grootmoeder van Claudius en overgrootmoeder van Caligula. Meer dan zeven decennia bracht ze door in het politieke machtscentrum van het oude Rome. Daarmee was zij de machtigste vrouw uit die tijd.

De klassieke geschiedschrijvers Tacitus, Suetonius en Cassius Dio beschrijven Livia als een manipulatieve echtgenote en een gifmengende stiefmoeder. Auteur Matthew Dennison schetst een completer beeld van deze fascinerende vrouw, die dertien jaar na haar dood door haar kleinzoon Claudius vergoddelijkt werd.

Paperback € 20,00

Een telkens nieuwe oudheid - David Rijser


Virtuoos geschreven boek over de actualiteit van de Oudheid.

Onze cultuur ontwikkelt zich in een voortdurende confrontatie met de klassieke cultuur.
Dat geldt voor literair werk, dat voortdurend teruggrijpt op werken van klassieke schrijvers en denkers als Homerus en Plato. Het geldt ook voor materiële cultuur, zoals het Parthenon en Pantheon.

'Een telkens nieuwe oudheid' onderzoekt cultuurhistoricus David Rijser met virtuoze pen diverse aspecten van de hedendaagse cultuur en hun verbintenis met het klassieke verleden. Welke dialoog voeren we met de Oudheid? Wat hebben de klassieken ons cultureel en politiek te vertellen, en wat zeggen wij terug?

In het eerste deel bespreekt Rijser zeven classics en de reden waarom zij nog altijd populair zijn. Vervolgens bekijkt hij de manier waarop de Renaissance terug begon te kijken naar de Oudheid. Hij sluit af met hedendaagse cultuur, zoals de tv-serie The Sopranos, die ondanks de schijn van het tegendeel alles met de klassieken te maken blijkt te hebben.

Gebonden € 39,95
Paperback € 23,00

Nieuwe vertaling Homeros - Ilias


Een sprankelende nieuwe vertaling van Imme Dros.

Uitgeverij van Oorschot
Gebonden € 34,95

Marcus Aurelius - Persoonlijke notities


Heruitgave

Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa.
In de Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 schreef, geeft hij zich rekenschap van zijn idealen en twijfels.

Met meer warmte dan je van een stoïcijn zou verwachten, legt Marcus Aurelius de nadruk op de sociale plichten en gevoelens van saamhorigheid die hieruit voortvloeien. Een ander steeds terugkerend thema is de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te hebben op het innerlijk kompas.

Uitgeverij Ambo/Anthos
Gebonden € 22,00

Horatius - Pluk de dag


Vijftig oden.

Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige gedichten selectie uit Horatius'oden.

Paperback € 20.00

Seneca - Thyestes, Agamemnon, Oedipus, Hercules


Vertaling Piet Schrijvers

Historische Uitgeverij € 39.95

Henk Singor - Constantijn


Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk

Uitgeverij Ambo/Anthos
Paperback € 17,50

William Shakespeare - Venus en Adonis


Shakespeare's versie van de mythe van Venus en Adonis.

Shakespeare heeft twee lange, dramatische gedichten geschreven die in boekvorm zijn verschenen in 1593 en 1594, 'Venus and Adonis' en 'The Rape of Lucrece'.
Dramatische poëzie stond bij het lezende publiek, de elite, in veel hoger aanzien dan het toneel, dat als volksvermaak werd gezien.
Deze twee gedichten hadden een ongekend succes.
De twee dramatische gedichten worden tegenwoordig minder gelezen dan de toneelstukken, terwijl ze horen tot het beste wat de Renaissancepoëzie heeft voortgebracht.
Ze zijn uniek door hun combinatie van denkkracht, beschaving, retorisch vernuft en vormschoonheid. Vergeleken met contemporaine Renaissancedichters uit Duitsland, Nederland en Frankrijk overtreft Shakespeare hen verre.

Martinus Nijhoff Prijs-winnaar Peter Verstegen vertaalde Venus en Adonis.

Uitgeverij Van Oorschot € 15.00 (tweetalig)

Saga's van de Westfjorden en omstreken


Vertaald door Marcel Otten

Uitgeverij Athenaeum -Polak & Van Gennep
Paperback € 29.95

Seneca - Medea Phaedra Trojaanse vrouwen


Lucius Annaeus Seneca speelt een centrale rol in de Romeinse literatuur en politiek.
Als auteur van veel gelezen en vertaalde filosofische brieven en psychologische traktaten is hij een vermaard pleitbezorger van stoicijnse deugden als gelijkmoedigheid, mildheid en gemoedsrust.
Maar de tragedies van Seneca verbeelden juist het tegengestelde: ze zijn doordesemd van de politieke werkelijkheid en waanzin van het keizerlijke Rome in de eerste eeuw.
De uitzinnige wreedheid van keizer Nero, wiens politiek adviseur hij was, is symbool geworden van Seneca's tragedies: een kolkende poel van onbeheerste emoties in het decor van een absurde en redeloze wereld.
De woede van Medea, de gekweldheid van Phaedra, de vernedering van de Trojaanse vrouwen: 'Medea', 'Phaedra' en 'Trojaanse vrouwen' vormen een klassiek theater van de wreedheid.
Wrok, wraakzucht en misbruik worden in een overrompelende beeldenrijkdom over het gruwende publiek uitgestort.

Weinig anderen dan Piet Schrijvers kunnen zich met zoveel dichterlijk vermogen wagen aan het vertalen van Seneca's tragedies, als geen ander beheerst hij de vele registers van de Latijnse poëzie.

Historische Uitgeverij € 38.50

Marcus Aurelius - Anton van Hooff


De keizer-filosoof

Marcus Aurelius (121-180) geldt, naast zijn voorgangers Augustus en Trajanus, als een modelkeizer. Hij zou de laatste 'goede' vorst zijn geweest; met het keizerschap van zijn zoon Commodus trad volgens de traditie het verval in. Dit beeld leeft tot in onze dagen voort en zien we terug in bijvoorbeeld de blockbuster Gladiator (2000).
Marcus Aurelius was echter een man met twee gezichten: behalve nobele vorst was hij ook een pragmatisch heerser die verantwoordelijk was voor brute christenvervolgingen. Zijn meedogenloze optreden tegen de barbaren in Midden-Europa zou hem tegenwoordig voor het Internationaal Strafhof in Den Haag brengen.

Uitgeverij Ambo
Paperback € 22.95

De Griekse Mythen


Naverteld door Ilja Leonard Pfeijffer

uitgeverij Prometheus
Paperback € 19.95

Ilias Wrok om Troje

Homerus

De wrok van Achilles, het afscheid van Hektor en Andromache, de dood van Patroklos, het gesprek tussen Priamos en Achilles: het zijn episodes die deel uitmaken van ons collectieve geheugen. De prachtige nieuwe vertaling van Patrick Lateur biedt de lezer de kans opnieuw kennis te maken met de beroemde verhalen uit de Ilias.

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep
Gebonden € 32.50

Hadrianus De rusteloze keizer

Anthony Everitt

Uitgeverij Ambo
Paperback € 29,95

De Heerser

Niccolo Machiavelli
Vertaald door Frans van Dooren
Uitgeverij Athenaeum- Polak & van Gennep
Gebonden € 19.95

Belijdenissen


Aurelius Augustinus
Uitgeverij Ambo
Paperback € 30.00