Vrije Boekhandel

Mark Buijs - Religieus erfgoed in Oudenbosch


Het Rome van Willem Hellemons De plaatsnaam Oudenbosch lokt vaak een directe reactie uit. Vrijwel iedereen verbaast zich van veraf of bij een bezoek over de imposante koepels van de basiliek en het instituut Saint Louis in het West-Brabantse land. Het verhaal erachter gaat terug naar de negentiende eeuw: de ambitieuze cisterciënzer Willem Hellemons (1810-1884) zette zich eerst als kapelaan en later als pastoor met al zijn krachten in voor Oudenbosch. Hij stond daar aan de wieg van jeugdzorg, bijzonder onderwijs, ziekenzorg en zocht naar een versterking van het religieus leven. Daarvoor koos hij, geïnspireerd door zijn studiejaren in Rome, een passende vormgeving: Oudenbosch kreeg een nieuwe parochiekerk naar het model van de Sint Pieter in Rome en een broedercongregatie met het jongensinternaat, Saint Louis genaamd. Alles in een decor van Romeinse stucgevels, koepels en prachtige tuinen waarvan al rondwandelend nu nog veel is te ontdekken. Deze gids neemt u mee in een bezichtiging en boeiende beschrijving van alle gebouwen met hun omgeving.

Met foto's van Ramon Mangold. Mark Buijs is geboren en getogen in Oudenbosch. Hij is werkzaam in de erfgoedsector die in deze tijd te maken heeft met nieuwe uitdagingen zoals behoud en herbestemming van religieus erfgoed. Het vertellen van de verhalen achter de gebouwen ziet hij als een belangrijk instrument voor behoud en overdracht aan volgende generaties.


Paperback, 200 pag. €22,90

Frederic Martel - Sodoma, het geheim van het Vaticaan


Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat een dubbelleven.’ Met die woorden gaf paus Franciscus een geheim prijs dat in het duizelingwekkende Sodoma voor het eerst in zijn geheel wordt onthuld. God zou de Bijbelse stad Sodom hebben vernietigd vanwege de homoseksualiteit van haar inwoners. Maar vandaag de dag vormt het Vaticaan zelf een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld. Dit lang verzwegen, explosieve gegeven verklaart veel. Het priestercelibaat bijvoorbeeld, het verbod op het gebruik van voorbehoedsmiddelen, de cultuur van geheimhouding rond seksueel misbruik, en de vrouwenhaat van de geestelijkheid. Maar ook het aftreden van paus Benedictus XVI heeft ermee te maken, net als de recente aanvallen op paus Franciscus. Vier jaar lang heeft Frédéric Martel zich ondergedompeld in de wereld van het Vaticaan. Hij heeft onderzoek verricht in meer dan dertig landen en daarbij honderden mensen gesproken, van priesters tot bisschoppen en kardinalen. De meesten wilden hem te woord staan op basis van anonimiteit, al zijn er ook die de moed hadden on the record te praten. Hun verhaal is eensluidend. Zo toont Sodoma voor het eerst het verborgen gezicht van de Katholieke Kerk. Een systeem dat vanaf de kleinste seminaries tot de binnenmuren van het Vaticaan is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. De schizofrenie van de Kerk is totaal. Frédéric Martel (1967), studeerde sociale wetenschappen en is een bekende Franse onderzoeker, schrijver en journalist. Hij publiceerde een tiental boeken, waaronder Mainstream. On Global War on Culture (2010) dat in twaalf talen werd vertaald.

paperback, 670 pag. €25,00

Het katholicisme in Europa - Een geschiedenis


Karim Schelkens, Paul van Geest, Joep van Gennip.

De erfenis van het christendom in Europa is omstreden. Religie en verlichting lijken moeilijk samen te gaan in het Westen. Tegelijkertijd is de geschiedenis van alle Europese landen onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen die zich in de loop van vele eeuwen hebben voorgedaan in het christendom en de katholieke kerk. Ook de wortels van het universitaire denken en het westerse humanisme liggen daarin besloten.
Dit boek laat zien hoe enkele Joden in Jeruzalem een beweging in gang hebben gezet die de westerse cultuur, politiek en filosofie diepgravend zou vormgeven, en hoe de laatantieke Romeinse beschaving moeizaam transformeerde doordat christenen meer macht kregen.
Het gaat over de fascinerende en veelzijdige middeleeuwen waarin de katholieke kerk zo dominant was, en over de periode van de zestiende-eeuwse hervormingen waarin maatschappelijke, juridische en politieke veranderingen om zich heen grepen. De vraag naar de verhouding tussen religieus denken en moderne verlichte principes komt indringend aan de orde, evenals de actuele situatie van het katholicisme in het geseculariseerde Avondland.


Gebonden € 34,90

Antoine Bodar - Vervulling in bekering


Vervulling in bekering van Antoine Bodar bestaat uit overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller leven. In de huidige tijd wekt een term als bekering bij velen afschuw op, maar bekering is volgens priester Antoine Bodar juist een stap naar zelfonderzoek en daarmee naar een werkelijk vervuld leven.
Door aan jezelf te werken kan je God uiteindelijk meer van nabij ervaren en zo de weg naar een vervuld leven vinden: vervulling in bekering.
Antoine Bodar laat in deze nieuwe bundel overtuigend zien dat termen als ‘vervulling’ en ‘bekering’ nog altijd van levensbelang zijn voor elk individu dat maar enigszins openstaat voor zelfonderzoek. Want bekering is aanstekelijk en kan eenieder verwacht of onverwacht overkomen.


Gebonden € 22,00

Erica Tersptra - Een knipoog van de Boeddha


Een knipoog van de Boeddha is het eerste kinderboek van Erica Terpstra, ‘levenslang student in het boeddhisme’.
De illustraties zijn gemaakt door knipkunstenares Geertje Aalders.
Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama schreef het voorwoord.


Uitgeverij Gottmer
Gebonden € 16,00

Leven en werk van Hildegard von Bingen - Hans Wilbrink


Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstelling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo veelzijdig was,
komt die aandacht van verschillende kanten: van de paus in Rome, kerkhistorici, mediëvisten, herbaristen en, zeker ook, van hen die belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit.
In tal van teksten legt Hildegard getuigenis af van haar relatie met God, van haar contact met het Levende Licht, zoals zij dat noemt. En van daaruit geeft ze ook antwoorden op vragen van de zoekende mens van vandaag. Daarom blijft deze mystieke vrouw uit de twaalfde eeuw zo sterk in de belangstelling staan.
In de heruitgave van deze veelgeprezen inleiding in het leven en werk van Hildegard wordt vooral veel gebruik gemaakt van haar teksten, om dichtbij het denken en de ervaringen van de mystica te blijven.
Alle thema's van deze veelzijdige vrouw komen aan bod: haar leven, de visioenen en de afbeeldingen daarvan, briefwisselingen, haar reizen en geneeskunst.

Uitgeverij Berne
Paperback € 19,90

Leven met wijsheid - Een biografie van Thomas Merton


Jim Forest

De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie 'The Seven Storey Mountain (Louteringsberg)', waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde.
Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities.
Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

'Leven met wijsheid' is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto's maken deze biografie tot een levendig portret.


"Thomas Merton blijft een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen. Hij was bovenal een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en die nieuwe horizonnen opende voor mensen en voor de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor vrede tussen volken en religies."
Paus Franciscus in een toespraak voor het Amerikaanse Congres 2015

Damon paperback € 29,90

Pelgrimage - Derry Brabbs


De mooiste pelgrimroutes in Europa.

In het koffietafelboek 'Pelgrimage' neemt Derry Brabbs je mee op pelgrimstocht. Het pelgrimeren in Europa heeft een enorme vlucht genomen.
In 1990 bereikten 5000 pelgrims Santiago, vandaag de dag is hun aantal opgelopen tot 200.000 per jaar. Derry Brabbs brengt in zijn nieuwe boek de belangrijkste en bekendste pelgrimroutes in beeld. Daarnaast komen alternatieve routes aan bod, zoals de Via Francigena die door Zwitserland en Italië naar Rome leidt.
Ook pelgrimroutes door Duitsland, Frankrijk, Wales en Engeland worden met prachtige foto's in beeld gebracht. De oude architectuur en de rustieke landschappen in 'Pelgrimage' doen je dromen om zelf op pelgrimage te gaan. Eerder verscheen van Derry Brabbs het boek 'De wegen naar Santiago'.

Gebonden € 40,00

Rebible - Inez van Oord


In 'Rebible' geeft Inez van Oord een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel worden verteld.

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond.
Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken?
Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog.
Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren.

Gebonden € 25,00

Wim Zaal - Heilige Vaders, Het verhaal van de pausen


Bijna tweeduizend jaar, in één onafgebroken volgorde verteld: het verhaal van de 264 pausen is uniek in de geschiedenis van de mensheid. De twee grote tegenpolen, macht en genade, heersen en dienen, gaan een verbond
aan, een monsterverbond, dat in zowel demonen als heiligen belichaamd wordt.
Gelukkig is de tijd voorbij, dat hun verhaal òf door vrome katholieken óf door papenvreters werd geschreven.
Wim Zaal, met zijn afstandelijke humor en zijn vermogen zich in mensen te verplaatsen, brengt feiten en verbanden aan het licht die steeds opnieuw de lezer verrassen en de geschiedenis verhelderen.
Een bezit voor het leven!

Uitgeverij Aspect
Paperback € 24,95

Guus Kuijer - De Bijbel voor ongelovigen Deel 6


Judit, Daniël,Suzanna en Ester

De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniël, Susanna en Ester. De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse Ester die door koning Ahasveros van Perzië, door middel van een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt.
Met behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met gevaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaardiging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit.

Paperback € 20,00

Huub Oosterhuis - Alles voor allen


Het boek 'Alles voor allen' is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis.
Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort 'catechismus' gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de Joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag.
Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil.
Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.

Paperback € 18,00

De Franken en het christendom (550-850) - Pierre Trouillez


Het Frankische Rijk was het gebied dat tussen de derde en de tiende eeuw door de Franken werd bestuurd en al snel uitgroeide tot een grootmacht.
Pierre Trouillez vertelt het verhaal van de Frankische kerk in de vroege middeleeuwen, van 500-850, en de invloed van de kerk op de geschiedenis. Trouillez stelt dat het chistendom in deze periode voorwaarden heeft geschapen voor de Europese eenwording eeuwen later.

Auteur Pierre Trouillez (1946) studeerde in Leuven. Hij werd gewijd tot priester in het aartsdom Mechelen-Brussel en was jarenlang docent Kerkgeschiedenis en Godsdienstwetenschappen in Antwerpen, Hasselt, Leuven en Brussel. Hij publiceerde eerder De Germanen en het christendom.

Uitgeverij Davidfonds
Gebonden met slappe kaft € 25,00

Franck Ploum - Ik stuur jou!


Bevrijdend schriftlezen.

Ik stuur jou! is een verzameling overwegingen rond bijbelse personages die worden geroepen, uitgezonden, gestuurd om te bevrijden. In eerste instantie werden de teksten geschreven als 'toespraak' en schriftuitleg binnen liturgische samenkomsten, later zijn ze bewerkt en verrijkt met de betreffende Bijbelteksten om ze voor publicatie geschikt te maken.

Een inspirerend boek voor liturgische werkgroepen en voorgangers in liturgie, maar zeker ook voor persoonlijke verdieping.

Paperback € 14,95

Guus kuijer - De bijbel voor ongelovigen 5


De twee koninkrijken, Job en de profeten.

De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
In dit deel het einde van Koningen, Job en de Profeten.
Het Noordrijk wordt onder de voet gelopen,
Jeruzalem verwoest, de hooggeplaatsten in de Babylonische
ballingschap gevoerd. Dit alles omdat het volk God niet trouw blijft.

Met Job op de mestvaalt betreden we filosofisch
terrein. Een weddenschap tussen God en Satan
leidt tot deze oervragen: wat als het kwaad goede
mensen straft? Waarom bestaat het lijden? Wat is
de rol van God daarin? Bestaat toeval?

Vanuit de optiek van Chulda, profetes, lezen we
over de andere profeten, onder wie Jesaja, Jeremia
en Ezechiël, Amos en de sociale rechtvaardigheid,
en Jona en zijn grote vis.

Paperback € 20,00

Mgr. Gerard de Korte - Geroepen tot hoop


In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn.
2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe.
In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'

Uitgeverij Kok
Paperback € 16,50

Karen Armstrong - Paulus


Onze liefste vijand.

Uitgeverij Overamstel
Gebonden € 20,00

Leven met Hildegard van Bingen - Désirée den Braber


Uitgeverij Meinema
Paperback € 11,50

Waar blijft de kerk - Erik Borgman


De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping.
Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan?
Waar blijven we? Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie, laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent.
Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie.
We moeten ons laten omvormen door het rijk van God, dat nabij is. Over hoe dat zou kunnen, met de eucharistie als grondslag, de Bijbel als lichtbron, de weg als leidraad en het gebed als voedsel, daarover gaat dit boek. Want één ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te zijn.

Paperback € 19,50

Gewoon over geloof - Rob Mutsaerts


De Katholieke Kerk heeft een imagoprobleem.
Dat ligt deels aan de Kerk zelf, deels aan
onwetendheid en onbegrip van de buitenwacht.
Volgens de auteur is de inhoud van het geloof dat
de Kerk uitdraagt nog altijd alle moeite waard.
Geloof is niet iets voor dromers of geleerden.
Het christelijk geloof is niet een kwestie van
onbegrijpelijke mysteries en onmogelijke eisen.
Het is niet iets bijzonders, maar juist iets heel gewoons. Als je het nuchter beschouwd is Jezus
bijzonder praktisch. Aan de hand van komische situaties laat Mutsaerts zien dat de Bijbel weliswaar lang geleden geschreven is, maar geenszins gedateerd is.
Rob Mutsaerts prikt op een oorspronkelijke en verfrissende manier door allerlei misvattingen
die leven omtrent standpunten die de Kerk inneemt over wetenschap, seks, goed en kwaad,
Jezus en God, en toont de logica van het katholiek denken. Hij neemt de lezer mee naar zijn
eigen jeugd waar voetbal en popmuziek een prominente plaats innemen. Over de toekomst
van de R.K.Kerk is hij verrassend optimistisch. De cartoons van Bob Leenders aan de hand van teksten van de auteur laten een herkenbaar tijdsbeeld zien, waar je ongemerkt om moet glimlachen.

Paperback € 13,90

Zaden van contemplatie - Thomas Merton


Uitgeverij Damon
Gebonden met slappe kaft € 19,90

Regel - Benedictus van Nursia


Richtsnoer voor monastiek leven.

Uitgeverij Damon
Gebonden € 27.90

Karen Armstrong - In naam van God


Religie en geweld

Uitgeverij De Bezige Bij
Paperback € 29.90

Huub Oosterhuis - Iemand meer


Gedichten
Met CD

Uitgeverij Ten Have
Gebonden met CD € 23.00

Bodar door het landschap van Franciscus


Een spirituele gids voor Umbrië

Met DVD van de Tv serie € 20.00

Paus Franciscus


Aanbeveling voor deze titel van Bernard Zweers, priester-monnik:

"Het 'geheim' van de huidige paus Franciscus, zo blijkt ook weer uit dit boek, is dat hij volstrekt zichzelf is. Hij moet niets weten van clericalisme en hoedt zich voor theologische volzinnen met een hoog 'ronk'-gehalte. Kardinaal Bergoglio toont zich een pleitbezorger voor al het goede dat zijn kerk in petto heeft. Een gezonde man die een gelukkige jeugd heeft gehad en vanuit een diepe overtuiging tot een vreugdevolle gelovige is geworden.
Want zo kwam Bergoglio al lezend bij mij 'binnen': een collega-gelovige die inspireert en naast je staat. Overigens zal dit boek ook voor rand- en buitenkerkelijken een verfrissende ervaring zijn."

€ 19,50

De uitvinding van de rooms-katholieke kerk - Peter Raedts


De meeste mensen weten niet beter dan dat de rooms-katholieke kerk 2000 jaar oud is en dat er een directe lijn loopt van de apostel Petrus naar de huidige paus Franciscus.
Peter Raedts laat zien dat de historische werkelijkheid heel anders was: zo was Petrus helemaal geen paus en het is zelfs de vraag of hij ooit in Rome is geweest.
Tot in de elfde eeuw was er ook geen sprake van 'de katholieke kerk'.
Eeuwenlang handelden wereldlijke vorsten en keizers naar eigen goeddunken met de katholieke wereld.
Pas in de elfde eeuw ontstond de kerk als organisatie die bestuurd werd vanuit Rome, en pas na de Franse Revolutie en ingrijpende bestuurshervormingen in de 19de eeuw kreeg de kerk de gestalte die haar nog altijd kenmerkt: een bureaucratisch en centralistisch aangestuurd instituut.

Paperback € 9.90

Mgr. Muskens 1935 - 2013


Opmaat tot eeuwigheid.

Beschouwingen van bisschop Muskens opgetekend door Arjan Broers.

De Bijbel voor ongelovigen - Guus Kuijer


Het begin - Genesis

Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep
Paperback € 12,50