Vrije Boekhandel

De Biesbosch - div. auteurs


Na zes eeuwen, land van het (weer) levende water

De Biesbosch, ons unieke zoetwatergetijdengebied, ontstaan vanuit de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ligt er eind negentiende eeuw groots en meeslepend bij, ontoegankelijk voor gewone buitenlui. Een gebied met Oerhollandse culturen, grienden, riet- en biezengorzen en overal water. In de oorlog het enige niet-bezette stukje Nederland. Lange tijd is het een heel effectieve buffer tegen rampzalige watersnoodrampen geweest, zoals bewezen is in 1953 en 1994. De afsluiting van het Haringvliet geeft enige tijd de gewenste veiligheid, maar doet tegelijk de effecten van water- en bodemverontreinigingen sterk toenemen.
Eind 20e eeuw is een hernieuwde opfrisbeurt noodzakelijk, met ingrijpende saneringen van bodemslib en uitgestrekte ‘Ruimte voor de Rivier’-projecten. Het landschap wordt eigenlijk een eeuw teruggezet, met een explosie van ongekende biodiversiteit onder en boven het water, onder de grond en vliegend door de lucht. De ontpoldering van de Grote en Kleine Noordwaard blijkt een groot succes, zowel wat betreft de werking als hoogwaterbuffer als hersteld zoetwatermoeras.
Als wetland en stapsteen op de flyway van Noordwest-Europa naar West-Afrika is het van groot belang als voedsel- en rustgebied voor spectaculair grote aantallen trekvogels. Dit boek is één groot pleidooi om dit unieke zoetwatergetijdengebied op waarde te schatten en te koesteren. Geef het alle ruimte om met eigen krachten zichzelf verder te laten ontwikkelen.
Biesbosch-Haringvliet, een Nationaal Park van Wereldklasse, … omdat in het perspectief van klimaatverandering een natuurlijk, robuust en weerbaar estuarium de beste kansen biedt op een duurzame toekomst in onze Lage Landen.

Frank J.A. Saris, Jan van der Straaten, Han Sluiter, Valentine Wikaart, Dick Veenhuizen en Ejsmund Hinborch

Hardcover, genaaid gebonden met linnen rug. 328 pagina’s full colour. Formaat 320×240 mm. €39,95

Jaarboek Oranjeboom 2020 - Div. auteurs


Het nieuwe Jaarboek (73 2020) van "De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’" ligt weer in de winkel. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

-De middeleeuwse gevangenpoort in Breda
-Op citytrip naar Breda rond 1900
-Het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. Herinneringen van een oud-leerling
-CV De Juinen (1958- ). De kunst van het feestvieren
-Kasteel Strijen te Oosterhout. Een inkijkje in het dagelijks leven
-Congrescentrum Turfschip Breda 1969-1999. Meest bezochte plek van Breda
-Bijna driehonderd jaar kunstonderwijs in Breda

Gebonden, €39,95

Dagboek van een kampioen, NAC kampioen van Nederland 1920-1921 - Vrijwilligers NAC Museum


In de jaren 20 van de vorige eeuw is NAC een absolute topclub. Niet alleen in Breda of het Zuiden, maar in heel Nederland. De ploeg reeg Zuidelijke titels aaneen, en in het seizoen 1920-1921 wist het zelfs kampioen van Nederland te worden. Dit boek behandelt dat legendarische seizoen. Van dag tot dag wordt de lezer meegenomen hoe de Bredase club zich onstuitbaar naar de landstitel werkte, van de voorbereiding in juli 1920 tot het uitgebreide feest in juli 1921.

Het mooiste en ultieme hoogtepunt van NAC is dit jaar exact 100 jaar geleden. Een hoogtepunt waar eenieder die NAC een warm hart toedraagt nog steeds trots op is. Door dit dagboek waant de lezer zich 100 jaar terug, in een wereld zonder social media, zonder mobiele telefoons en zonder snelle communicatie, het seizoen 1920-1921 waarin letterlijk postduiven werden gebruikt om bij uit-wedstrijden tussenstanden aan het thuisfront door te geven. De liefde voor het voetbal en NAC wordt in dit boek verrijkt door mooie verhalen, wetenswaardigheden, statistieken, opstellingen en persoonlijke profielen van de hoofdrolspelers van het enige landskampioenschap van N.A.C. De schrijvers van dit mooie boek, vrijwilligers van het NAC Museum, hebben hun liefde van NAC en haar historie op een mooie, heldere manier weten te vertalen. Het boek is rijk geïllustreerd.

Paperback, 160 pag. €22,50


Hoe houden we het leefbaar, klimaatprojecten in de Baronie van Breda - Riet Pijnappels


Zeventien bekende en gezaghebbende boegbeelden geven hun visie op de gevolgen van klimaatverandering en op de toekomst, zoals onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, ecologe Louise Vet, deltacommissaris Peter Glas, landschapsarchitect Adriaan Geuze, KNMI-topman Gerard van der Steenhoven en Ina Adema, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.
Over een aantal zaken zijn de voorlopers het eens: het waterbeheer moet radicaal anders en de landbouw moet zo snel mogelijk duurzamer en natuur-inclusiever worden. Ook moet de Rijksoverheid weer, net als voorheen, de regie nemen in de ruimtelijke ordening om ons landschap beter te beschermen. De interviews met de boegbeelden, opgetekend door journalist Riet Pijnappels, zijn bedoeld om te informeren en te inspireren.

Dat geldt ook voor de 25 klimaatprojecten in de Baronie die in dit boek beschreven worden. Het zijn projecten op het gebied van onder meer waterbeheer, kringlooplandbouw, stedelijke ontwikkeling, vergroening van wijken en beekherstel. Ze worden uitgevoerd door de Baronie-gemeenten, het waterschap Brabantse Delta, natuurorganisaties, provincie en particulieren. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: de regio mooier, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Dit boek met veel illustraties is een aanmoediging voor iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren.

Gebonden, 204 pag. €25,00

Van de Gasthuisvelden naar het Seeligkwartier - Jacques Jespers


Dit boek van Jacques Jespers gaat over de voormalige Seeligkazerne, tegenwoordig een onderwijsinstelling van de Rooi Pannen. Deze mbo onderwijsinstelling is sinds 2018 op 'de Seelig' gevestigd. Het 196 pagina's dikke boekwerk met veel illustraties heeft de titel 'Van de Gasthuisvelden naar het Seeligkwartier' en geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van deze historische kazerne naar de huidige nieuwe bestemming. Het beschrijft de militaire functies door de tijden heen, maar ook het leven op en rond deze beeldbepalende kazerne in de stad Breda.

Paperback, 196 pag. €20,00

Jan Brouwers - Lutherse Kerk Breda


Eind vorig jaar (2020) verscheen de brochure over de Evangelisch-Lutherse Gemeente en het gebouw (schuilkerk met ingang aan de Veemarktstraat) in Breda van Jan Brouwers. Er was behoefte aan een leesbaar en toegankelijk verhaal, bestemd voor geïnteresseerden en bezoekers aan het kerkgebouw. Jan Brouwers is freelance schrijver en redacteur.

Brochure 24 pag. € 3,00

Blind Walls Gallery - Het museum op straat


Vanwege het overweldigende succes is er een tweede druk van het jubileumboek van Blind Walls Gallery.

De tweede druk is voorzien van een softcover (zonder stofomslag) en bevat dezelfde prachtige verhalen, foto’s, interviews en anekdotes op diverse papiersoorten.

€44,90

Historische atlas van de Biesbosch - Wim van Wijk


De tweede druk van de Historische Atlas van de Biesbosch vertelt niet aan de hand van 78, maar 79 kaarten de geschiedenis van zes eeuwen Biesbosch. Er is een bijzondere kaart aan toegevoegd. Een reusachtige kaart van bijna acht vierkante meter die ook nog eens bijna vijf eeuwen oud is. Nota bene boven water gekomen dankzij de eerste druk van de atlas.

In de atlas zijn alle belangrijke kaarten over de Biesbosch uit zes verschillende archieven bijeengebracht. De oudste kaarten stammen uit de 16de eeuw, de jongste laat zien hoe de Noordwaard er sinds 2015 uitziet, toen het Ruimte-voor-de-Rivierproject werd afgerond.

Speciaal voor de atlas is een website in het leven geroepen, waar tot in de kleinste details op de kaarten kan worden ingezoomd. Een handig hulpmiddel bij het volgen van de zoektocht van de auteur naar zaken die het waard zijn om niet over het hoofd te zien.

De atlas is samengesteld door Wim van Wijk. Als journalist heeft hij meer boeken geschreven over het nationaal park waarin hij ook woont, te beginnen met …ik hoor hier, portret van de bewoners van de Biesbosch (in 1989) tot en met Dus u kent de Biesbosch? (2018). Zijn bekendste boek is Het Biesbosch Boek (2009).

gebonden, 212 pag. €34,95

Hendrik Gerard Seelig - Jacques Jespers


Er is een mooie publicatie verschenen over het leven van luitenant-generaal Hendrik Gerard Seelig, naar wie onder andere de Bredase Seelig-kazerne is vernoemd. Auteur Jacques Jespers, schetst in 256 pagina's het leven van deze bekende militaire figuur. De publicatie bestaat uit een bundeling van bestaande en nog nooit onthulde informatiebronnen. De auteur met een levendige schrijfstijl heeft een lange reeks van historische publicaties op zijn naam staan. Het rijkelijk geïllustreerde boek geeft de lezer een goed beeld van de persoon Seelig en zijn leven. De auteur schuwt daarbij niet om uit te wijden over tijdgenoten van Seelig en gerelateerde onderwerpen, waaronder relevante episodes uit de ontstaansgeschiedenis van de Koninklijke Militaire Academie. Het boekwerk is zeker geen wetenschappelijk document geworden, maar de inhoud is wel degelijk gebaseerd op gedegen bronnenonderzoek. Door de soms anekdotische aanpak bevat het boekwerk verrassende informatie en is het zeer lezenswaardig voor eenieder die is geïnteresseerd in de Bredase historie.

Paperback, 256 pag. €20,00

Bibi Dumon Tak - De eik was hier


In de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat een zomereik. Hij staat er al 180 jaar en is misschien wel de bekendste boom van Nederland. Liefkozend wordt hij de ‘troeteleik’ genoemd en in 2018 werd hij verkozen tot boom van het jaar. De eik kwam tot wasdom op een 19e-eeuws landgoed met een groot landschapspark eromheen. Prins Bernhard woonde er korte tijd en ook koningin Wilhelmina.
Maar met de aanleg van de A58 veranderde alles. Alle eiken werden gekapt, alleen die ene eik mocht blijven staan. Nu razen er dagelijks duizenden auto’s langs hem heen. En het worden er steeds meer. Daarom moet de eik wijken voor extra asfalt. Wat dat betekent vertelt de eik aan zijn beste vriend de gaai die hem dagelijks bezoekt.

paperback, 128 pag. €10,00

Blind Walls Gallery - De legpuzzel


In samenwerking met Pix4Profs is in februari de eerste Blind Walls Gallery legpuzzel van de band gerold. Een unieke legpuzzel van 1.000 stukjes met het werk van Hedof aan de Mols Parking.

De puzzel kost € 21,95 en wordt slechts eenmalig uitgebracht in een beperkte oplage dus op = op.

Bredase Volksverhalen - Naomi Jansen


Sprookjesachtig boek Bredase volksverhalen, voorzien van veertien verhalen, twee gedichten en 21 illustraties. Alle verhalen bieden extra's; ze zijn namelijk voorzien van achtergrondinformatie over historisch Breda.
De kaft (hardcover) is voorzien van gouddruk en de schutbladeren zijn voorzien van spotvernis.
Dit boek is gemaakt VOOR Bredanaars en DOOR Bredanaars: grafisch vormgever Joost van Dorst, illustrator Melanie drent en drukker Jeroen Roggeband zijn Bredanaar in hart en nieren en hebben zich met volledig ingezet om de Bredase vertelcultuur in stand te houden.
Sagen, legendes en andere Bredase vertellingen, soms eeuwenoud, zijn in een modern jasje gestoken. Voor een deel van de verhalen is hierbij een moderne context bedacht en in andere gevallen is gekozen om het historisch perspectief te behouden.

gebonden, 151 pag. €29,95

Het historisch centrum van Breda onder de loep, ontwikkelingen na 1945 - De Gouden Cirkel


Het laatste deel van de reeks betreft het historische Centrum van Breda. Het boek schetst om te beginnen de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Centrum. Verschillende auteurs belichten het Centrum vanuit hun perspectief. Zo staat Dingeman Kuilman, directeur van Stedelijk Museum Breda, stil bij de historische en culturele waarde van het stadshart. Frans Maas maakt een wandeling langs monumentale bomen en beschrijft het openbare groen. Toon Oomen bekijkt het Centrum met het oog van een architect. De wijkraad Stadshart/Valkenberg vertelt hoe het is om in het Centrum te wonen. Ook komt Jos Koniuszek aan het woord namens de ondernemers en kijkt Hans Thoolen van de gemeente verder vooruit. Alle auteurs wijzen op goede ontwikkelingen, maar hebben ook het nodige te wensen. Er valt nog veel te verbeteren. Het ruim van illustraties en kaarten voorziene boek sluit daarom af met conclusies en duidelijke aanbevelingen.

€ 12,50

De vloed - Ties Poeth


'De vloed': Historisch schimmenspel in boekvorm over Elisabethsvloed en mirakel van Niervaert
Wat hebben de St. Elisabethsvloed (1421) en het Mirakel van Niervaert met elkaar te maken? En hoezo profiteerde Breda daarvan? De Bredase kunstenaar Ties Poeth legt het uit aan de hand van prenten in zijn boek 'De Vloed'. Meer info: https://www.tiespoeth.com/­nl/­portfolio-items/­de-vloed/­?portfolioCats=7

Gebonden, 47 pag. €24,95

Het Markdal - George Dirven


Geschiedenis van het landschap en de mensen die er leefden en werkten

Het Markdal is een gebied met een rijke geschiedenis. Het dal en de rivier ontwikkelden zich in een tijdsbestek van vele, vele eeuwen. Uiteindelijk ontstond een beekdallandschap met een meanderend riviertje met drassige oevers, een landschap met dekzandruggen en donken. Zo’n 40.000 jaar geleden zijn er Neanderthalers in het Markdal geweest. Vanaf de midden-steentijd tot het einde van de Romeinse tijd (ca. 410) woonden mensen in het Markdal en lieten hun sporen na. Ongeveer in 550 keerden de mensen hier terug om vanaf toen tot nu toe het landschap met het riviertje naar hun hand te zetten. Boeren bewerkten gedurende vele eeuwen hun land en woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen, die in de loop van de eeuwen uitgroeiden tot dorpen en gehuchten. De abdij van Thorn vanaf de 11e eeuw en de heer van Breda vanaf de 12e eeuw probeerden zoveel mogelijk invloed en macht te verwerven. Vanaf de 14e eeuw ontstonden er in het Markdal landgoederen. Grote invloed hadden de gevolgen van de Vrede van Munster in 1648, ook voor de band met Meersel-Dreef. Aan veel macht en privileges kwam in 1794-95 een einde. Vooral in de 20e eeuw ging de ontwikkeling snel: in de landbouw, de inrichting van het landschap, de ontwikkeling van de dorpen en gehuchten. Positief wat bestaanszekerheid en welvaart betreft, negatief vaak voor het beekdallandschap en de natuur. In het derde decennium van de 21e eeuw moet een nieuw evenwicht tussen natuur, economie, cultuur en leefbaarheid tot stand komen.

Auteur: George Dirven

Uitvoering: formaat 320×240, genaaid gebonden, hardcover, linnen rug, 256 pagina’s full colour €29,95

Breda in coronatijd - Erald van der Aa


FOTOBOEK OVER BREDA IN CORONATIJD

paperback, 152 pag €29.95

De Ginnekenmarkt 1200-2000 - Ad Jansen


De Markt van Ginneken is in de verre omtrek bekend als een gezellig pleintje, waar het in de zomermaanden goed toeven is op de terrassen van de café’s en onder de bomen bij de ruim twee eeuwen oude dorpspomp. Het is ook het middelpunt van de festiviteiten in Ginneken, zo als carnaval, de kermis en het jaarlijkse zomerfestival. Mede door de initiatieven van de actieve ondernemersvereniging Bruisend Ginneken heeft het rustige dorpspleintje zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een bruisend centrum, dat van heinde en verre veel bezoekers trekt. Daarmee is er weer nieuwe fase ontstaan in de zeker acht eeuwen oude geschiedenis van de Ginnekenmarkt.

€17,50


Twan van den Bos - Waiting for Vincent (expositie van 11/9 t/m 11/10 in het Vincent van Goghhuis te Zundert)


Twan van den Bos maakte in het project ‘Waiting for Vincent’ gebruik van diverse invalshoeken. Zo was er de route die Van Gogh liep van 7 op 8 april 1877 van het station van Oudenbosch via Zundert naar Rijsbergen. Daarnaast speelde het toneelstuk ‘Waiting for Godot’ van Samuel Beckett een rol, en als derde invalshoek de Ideeënleer van Plato.

De drie invalshoeken hebben gezorgd voor 24 foto’s, waarvan 20 zogenaamde kleine monumentjes die de kijker meenemen in een moment van rust of verwondering. 3 van de 4 grote foto’s vormen de ijkpunten van de route, daarnaast is er nog een foto die de kleine monumentjes samenbrengt op een bankje waarop de toeschouwer kan ‘wachten’.

Naast de foto’s heeft de fotograaf een zestal brieven geschreven aan Vincent van Gogh. Zes mensen die zich verbonden voelen met de persoon van Vincent van Gogh hebben op deze brieven, namens Van Gogh, antwoord gegeven. Zo zijn fotograaf Karin Borghouts, conservator Ron Dirven en de waarnemend burgermeester van de gemeente Halderberge in de schoenen van Van Gogh gaan staan.

paperback, 71 pag. €25,00

Van vrijdag 11 september t/m zondag 11 oktober 2020 is de expositie ‘Waiting for Vincent’ van fotograaf Twan van den Bos te zien in het Vincent van Goghhuis te Zundert. De expositie bestaat uit foto’s en brieven aan en van Vincent van Gogh. Van het betreffende project is dit boek verschenen.

Jaarboek Oranjeboom - Stedenbouwkunde en woningbouw van Breda en omgeving in de 20e eeuw


De Oranjeboom presenteert 72ste jaarboek: stedenbouwkunde en woningbouw van Breda en omgeving in de 20e eeuw

De Oranjeboom brengt in mei van dit jaar een nieuw jaarboek uit dat bijna helemaal gewijd is aan stedenbouwkunde en woningbouw van Breda en omgeving. In de twintigste eeuw gaat het uiterlijk van Breda en de omringende plaatsen ingrijpend veranderen. Woningbouwverenigingen bouwen na de Eerste Wereldoorlog de eerste arbeiderswoningen met financiering van het Rijk. In Breda vooral aan de westkant van het oude centrum: rond de Gampel en de Annakerk. Liberalen, katholieken en socialisten zetten hier hun beste beentje naar voren om de ‘hearts and minds’ van de arbeiders te winnen.

In het jaarboek is verder veel aandacht voor de nieuwe woonwijken van na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn artikelen over het winkelcentrum Brabantplein en de rol van de politiek achter alle nieuwe woonwijken en De Heuvel. In De Heuvel woedde in de jaren vijftig – tijdens de Koude Oorlog - een ideologische strijd tussen de architecten Granpré Molière en Peutz. Peutz werd beschuldigd van het bouwen van communistisch geïnspireerde ‘woonkazernes’. De geschiedenis heeft Granpré Molière gelijk gegeven nu de Peutz flats gesloopt zijn. Naast de woonwijken is er in het jaarboek aandacht voor de aanleg van de cityring rond het stadscentrum en de demping van Mark en oude haven. De auteur is verrassend genuanceerd over het nut van deze grootschalige aanpassingen vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw.

Tussendoor zijn er nog korte artikelen over stadsboerderijen en de villa Salve Viator bij het Mastbos. Deze villa heeft nieuwe bewoners gekregen die het huis nu restaureren. In het artikel wordt een link gelegd tussen het Indische verleden van de eerste eigenaar en de nieuwe bouwstijl.

Het jaarboek sluit af met een artikel over Bredase beulen in de 18e eeuw van Erik-Jan Broers. De familie Kleine leverde maar liefst drie beulen, die in de hele Baronie van Breda werkten en ook Tilburg en Goirle meenamen als dat nodig was. In deze hele regio geselden, hakten ze hoofden, radbraakten, wurgden en verhingen ze veroordeelde misdadigers op een professionele manier. In het depot van het Stedelijk Museum Breda is hun beulszwaard bewaard.

Gebonden, 205 pag. €30,00

Levensverhaal van de Poolse oorlogsveteraan Alfons Raichert - Jacques Jespers


Vanaf maandag 4 mei is het bijzonder indrukwekkende levensverhaal van Alfons Raichert, één van de Poolse bevrijders van Breda die nog steeds in Breda woont, exclusief te koop bij de Vrije Boekhandel.
Hieronder de tekst van het artikel van Jacques Hendriks in BNdeStem: (begin mei 2020 is Roman Figiel helaas overleden zodat Alfons Raichert nu de laatst levende Poolse bevrijder is die nog in Breda woont)

Het bewogen leven van Alfons Raichert, Poolse bevrijder van Breda

30-04-2020 Jacques Hendriks

BREDA -Met Roman Figiel (94) is Alfons Raichert (95) de laatste, nog in Breda wonende Poolse bevrijder. Het levensverhaal van Raichert is door de Bredase geschiedschrijver Jacques Jespers in boekvorm uitgebracht. De biografie leest als een heldendicht, ook al zegt Raichert zelf in het boek: ‘Helden, die bestaan niet.’

Jespers interviewde Raichert al decennia geleden. ,,We leerden elkaar kennen in 1994, tijdens de bevrijdingsfeesten in Nieuw-Ginneken, die Alfons bijwoonde als veteraan van de 1e Poolse pantserdivisie. Hij vertelde die dag al uitgebreid over zijn enerverende leven.”

Cassettebandjes
Zo’n vijf jaar later stelde Jespers voor aan Raichert om dat verhaal op – toen nog – cassettebandjes vast te leggen. Achttien uitgebreide gesprekken volgden, de bandjes en de uitgetypte weergave daarvan schonken Jespers en Raichert aan Stadsarchief Breda.
Alfons Raichert heeft ongelooflijk veel meegemaakt in zijn leven. Zijn vader overleed in 1940 in concentratiekamp Buchenwald, zijn moeder een jaar later aan kanker. De jonge Alfons zat op dat moment al in Duitsland waar hij te werk werd gesteld. Zijn moeder heeft hij alleen nog in haar kist gezien.

Atlantikwall
Later werd hij gedwongen om in Frankrijk mee te werken aan de Atlantikwall, de verdedigingslinie van nazi-Duitsland tegen de geallieerden. Bevrijd door de Engelsen belandde hij in 1944 in Groot-Brittannië, waar hij zich als 19-jarige aansloot bij de Poolse divisie, die onder leiding van generaal Maczek Zuid-Nederland zou bevrijden. Inclusief Breda, waar hij ter hoogte van de winkel van Jaak van Wijck op de Ginnekenweg Annie Deleij ontmoette, die zijn vrouw zou worden. In januari van dit jaar is zij overleden.

Slecht behandeld
In zijn levensverhaal staat Raichert ook stil bij de periode ná de oorlog. En bij het feit dat de bevrijders van Breda bepaald niet altijd als helden bejubeld werden. Integendeel. Hij vertelt hoe hij slecht behandeld werd op zijn werk, door zijn huurbaas en bij het woningbureau. Hoe hij, na een kort verblijf in Terneuzen, bij terugkeer in ‘zijn’ Breda de stad uitgegooid dreigde te worden omdat hij niet meer in Breda stond ingeschreven.

Openhartig
Ook al zijn de interviews 20 jaar geleden afgenomen, Jespers herinnert zich de ontmoetingen en de soms emotionele gesprekken nog heel goed. ,,Alfons Raichert was een goed verteller. Heel gedetailleerd. En hij was zeer openhartig. Delen van zijn verhaal heb ik niet op papier gezet, die vond ik te persoonlijk.”
Waarom zo lang gewacht met het boek? Jespers, die sinds zijn pensionering met regelmaat boeken uitbrengt: ,,In die tijd was ik daar nog helemaal niet mee bezig. En wist niet of het verhaal voldoende interessant was om een heel boek mee te vullen.” Ja, dus. Het boek, inclusief voorwoord van burgemeester Paul Depla, telt 180 boeiende pagina’s.

Dat Jespers zo graag met Alfons Raichert in gesprek ging, heeft twee redenen. Ten eerste: zijn interesse in geschiedenis, die van Breda in het bijzonder.

Ingekwartierd
Ten tweede: ,,Na de oorlog waren veel Poolse militairen voor kortere of langere tijd ingekwartierd bij mensen thuis. In mijn ouderlijk huis aan de Valkenierslaan woonde van november 1944 tot eind 1979 Kazimierz Starego. Hij werd voor mij een tweede vader, ik ben later diverse keren met hem naar zijn familie in Polen gegaan.”
Op een zeker moment ontstond het plan dat Jespers Starego zou interviewen over diens tragische verleden, waaronder twee jaar gevangenschap in Siberië. ,,Kort na dat voornemen werd hij ziek en overleed. Onze langdurige vriendschap is ongetwijfeld de basis geweest voor dit boek.”

Alfons Raichert – Levensverhaal van de Poolse oorlogsveteraan. Auteur: Jacques Jespers.

Paperback,180 pag. €16,00 exclusief te koop bij de Vrije Boekhandel

Mijn Breda jaren '50-'60 - Christiaan Schraven


Na het succes van "Mijn jaren'50 in Breda" kon een vervolg niet uitblijven. Het kappersvak van auteur Christiaan Schraven blijkt wederom een onuitputtelijke bron voor scherpe observaties en hilarische anekdotes. Hij verhaalt op onnavolgbare wijze over zijn jeugdjaren en geeft aan de hand van typische tijdsiconen een inkijk in het dagelijkse leven van toen. Voor sommigen een herkenbare herinnering, voor anderen een fantastische eyeopener over die zogenaamd 'goeie ouwe tijd'. Een must voor wie het verleden van Breda aan het hart ligt.

Paperback, 100 pag, €15,00

Omstreden testament - Peter van de Steenoven


De kinderen van de in 1829 overleden eigenaar van een hoeve op het Brabantse platteland blijken geen enkel middel te schuwen om hun erfdeel te vergroten. Anton Bastiaansen raakt ten diepste betrokken bij deze familietwist. Als uit de boerenstand opgeklommen advocaat probeert hij in de burgerij van Breda een stevige positie te verwerven. Zijn ambitie botst met zijn verlangen naar een volwaardig liefdes- en gezinsleven. Ongewild raakt hij betrokken bij de steeds scherpere politieke tegenstelling tussen de regering en de katholieken in de Zuidelijke Nederlanden. Peter van de Steenoven is historicus en debuteerde in 2018 met de historische roman Antons tweestrijd. Het dagblad BN De Stem schreef over dit boek : ‘Het open einde van het soepel leesbare en ook voor een 21e eeuwse Bredanaar
aangenaam herkenbare verhaal smeekt bijna om een vervolg.’

paperback, 217 pag. €17,50

Dio Rovers 1896-1990 Beeldend monument van Breda - Kees Schoenmakers


Op zaterdagmiddag 19 oktober is een prachtig boekwerk over het leven en werk van de Bredase kunstenaar Dio Rovers (één van de oprichters van kunstacademie St. Joost en zeer betrokken bij de restauratie van de Grote Kerk) gepresenteerd in het Stedelijk Museum Breda.
Kees Schoenmakers heeft meer dan 10 jaar aan dit boekwerk gewerkt en het resultaat is bijzonder geslaagd. Het gebonden boek, 160 pag. (€35,-) vol fraaie illustraties is te koop bij de Vrije Boekhandel. In de etalage van de Vrije Boekhandel hangt een origineel schilderij 'De avond valt' uit 1928.

Spring Breda - Karin de Vries, Henk Schol


Zoals de titel al doet vermoeden handelt het boek over een sprong voorwaarts, de toekomst in, en over wat we met z'n allen in deze gemeente zoal tegenkomen 'tijdens de aanloop’.

In het boek vind je de 'staat van de stad' in heel wat verhalen en interviews met ingewijden, Bredase bestuurders en veel stadgenoten. In 300 ruim geïllustreerde pagina's gaat het over kansen voor de stad en over de thema's die we dezer jaren in dat verband te bespreken hebben. Denk aan klimaat en de duurzame stad, de slimme stad, de gezonde stad, de bereikbare stad, de woonstad, de sociale en inclusieve stad en natuurlijk de ruimte die Breda heeft om een groot gebied aan nieuw stadshart te ontwikkelen.

Vormgever Sven Roumen van Conceptgod in Breda heeft er een verrassend beeldenboek van gemaakt. Kortom: een boek dat elke Bredase of Bredanaar die belangstelling heeft voor de toekomst van haar of zijn stad natuurlijk binnen handbereik heeft.

gebonden, 287 pag. €24,95

Breda Buiten - van €32,50 nu voor €12,50


Prachtig gebonden boek (328 pag.) over het buitengebied van Breda. Rijk geïllustreerd en voorzien van handige kaarten met fietsroutes.

Havenboek - van €27,50 voor €12,50


Bijzonder fraai vormgegeven boek (gebonden, 224 pag.) over het ontstaan van Breda en de terugkeer van zijn bron. Het zeer informatieve boek is rijkelijk voorzien van historische en hedendaagse stadsbeelden.

Architectuurgids Breda € 14.95

In deze rijk geïllustreerde gids wordt met een selectie van 125 objecten een representatief beeld gegeven van alle stijlen en stromingen in de architectuur en stedenbouw van Breda in de afgelopen 750 jaar. In de inleidende tekst wordt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda geschetst. Aan de orde komen de Grote Kerk, de hofhuizen, het Kasteel en de verschillende militaire kazernes. De bouwproductie van de katholieke congregaties uit de afgelopen 150 jaar drukt ondanks de sloopwoede uit de jaren zestig en zeventig, nog steeds een stempel op Breda door de aanwezigheid van tal van kerken en karakteristieke kloostercomplexen met bijbehorende gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen en bejaardenhuizen. Vervolgens worden de verschillende naoorlogse woonwijken, waar massawoningbouw, kerken en andere bouwcomplexen zijn opgetrokken in de stijl van de Delftse en de Bossche School, uitvoerig behandeld. Een recent hoogtepunt vormt de transformatie van het voormalige militaire Chasséterrein. Met het wegvallen van een aantal militaire functies heeft Breda in de afgelopen jaren, nabij het stadscentrum, een modern stadsdeel kunnen ontwikkelen. Het Chassépark is ingericht door het bureau O.M.A. als een campus met woontorens van onder andere Xaveer de Geijter, een popcentrum van Erick van Egeraat en het Chassétheater naar ontwerp van Herman Hertzberger. De handzame uitvoering, de praktische indeling, de overzichtelijke kaarten en de veelal nieuw gemaakte foto's maken deze gids onmisbaar als inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de architectuur van Breda.

Breda spoort - Walter van de Calseyde


'Breda Spoort' is een rijk geïllustreerd hardcover boek van 264 pagina's. Het bevat veel interviews, achtergrondverhalen, en ruim 500 bijzondere historische beelden, actuele foto's, luchtfoto's en artist impressions. Samen geven die een prachtig beeld van verleden, heden en toekomst van het spoorzonegebied 'Via Breda'.

gebonden €12,50

Jacques Jespers - David Henricus Chassé


De Chassékazerne, de Chassésingel, het Chasséveld, het Chassé Theater en Chassé Cinema, Chassé Park, de Chassé Promenade, Chasséparking en Carré Chassé en ga zo maar door. In de Bredase binnenstad komt de naam Chassé veelvuldig voor. Maar wie was David Henricus Chassé nu eigenlijk? Ongetwijfeld zullen veel Bredanaars het antwoord hierop verschuldigd blijven. Velen zullen de levensloop van de generaal, die in 1849 in Ginneken begraven werd, niet kennen. Door het lezen van het boek van Jacques over Chassé kunnen ze meer te weten komen en misschien zelf de vraag beantwoorden: is hij beroemd of was hij berucht?

Het boek van Jacques Jespers is bij de Vrije Boekhandel vanaf zaterdag 1 december te koop.

paperback, € 17,50

Mark Buijs - Religieus erfgoed in Oudenbosch


Het Rome van Willem Hellemons De plaatsnaam Oudenbosch lokt vaak een directe reactie uit. Vrijwel iedereen verbaast zich van veraf of bij een bezoek over de imposante koepels van de basiliek en het instituut Saint Louis in het West-Brabantse land. Het verhaal erachter gaat terug naar de negentiende eeuw: de ambitieuze cisterciënzer Willem Hellemons (1810-1884) zette zich eerst als kapelaan en later als pastoor met al zijn krachten in voor Oudenbosch. Hij stond daar aan de wieg van jeugdzorg, bijzonder onderwijs, ziekenzorg en zocht naar een versterking van het religieus leven. Daarvoor koos hij, geïnspireerd door zijn studiejaren in Rome, een passende vormgeving: Oudenbosch kreeg een nieuwe parochiekerk naar het model van de Sint Pieter in Rome en een broedercongregatie met het jongensinternaat, Saint Louis genaamd. Alles in een decor van Romeinse stucgevels, koepels en prachtige tuinen waarvan al rondwandelend nu nog veel is te ontdekken. Deze gids neemt u mee in een bezichtiging en boeiende beschrijving van alle gebouwen met hun omgeving.

Met foto's van Ramon Mangold. Mark Buijs is geboren en getogen in Oudenbosch. Hij is werkzaam in de erfgoedsector die in deze tijd te maken heeft met nieuwe uitdagingen zoals behoud en herbestemming van religieus erfgoed. Het vertellen van de verhalen achter de gebouwen ziet hij als een belangrijk instrument voor behoud en overdracht aan volgende generaties.


Paperback, 200 pag. €22,90

Charles Schils - 400 jaar Bredase Turfvaart


Dit boek vertelt het verhaal van de 400-jarige Bredase Turfvaart. Hoe de aanleg van de turfvaart het landschap volledig op de kop zette. het veen ging eraf, de hei kwam er voor in de plek. Maar de Bredase Turfvaart vormde ook de ruggengraat waarlangs het land ontgonnen werd en tal van landgoederen werden gesticht. Ze vormen nu een prachtig, bijna aaneengesloten, lint van 25km natuur, vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot diep in de stad Breda.


paperback, 95 pag. €9,90

Antons tweestrijd - Peter van de Steenoven


De Bredase advocaat Anton Bastiaansen krijgt in 1828 een bijzondere opdracht van een jonge Belgische adellijke weduwe. Bij de uitvoering daarvan ontstaat een meer dan alleen zakelijke relatie met zijn mooie en intelligente opdrachtgeefster. Hij wordt als man van eenvoudige boerenafkomst echter geconfronteerd met de scherpe scheidslijnen die er ook toen al tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving bestonden. Die plaatsen hem voortdurend voor moeilijke keuzes en hinderen hem zowel in zijn carrière als in zijn zoektocht naar een huwelijkspartner.

Peter van de Steenoven is historicus en publiceerde verscheidene artikelen over de geschiedenis van Breda. De personen en hun belevenissen in 'Antons tweestrijd' zijn fictief, maar de beschreven context waarin het verhaal zich afspeelt geeft een getrouw beeld van de maatschappelijke omstandigheden in Breda en de oplopende politieke spanningen in de Zuidelijke Nederlanden aan de vooravond van de Belgische Opstand.

paperback, 246 pag. €17,50

Polders in kaart - Noord-West Brabant - Willem van Ham en Karel Leenders


In 1565 en 1590 werden twee grote kaarten van de Noord-Brabantse Noordwesthoek gemaakt. De ene kaart is bekend geworden als de Gastelse kaart, de andere als de Mauritskaart. Ze waren bestemd voor hoogstaande ogen: die van een markies, een abt en de stadhouder van enkele opstandige provincies. Het waren de eerste bruikbare en betrouwbare kaarten van dit gebied, waar de ontwikkeling van het polderlandschap in volle gang was.

Nu kan iedereen ze bewonderen en bestuderen dankzij de grote reproducties in dit boek. Verwonder u over het vele water dat er toen nog was, over de voortgang van de inpolderingen in de tussenliggende 25 jaar, over de talloze details als bruggetjes, molens, veerbootjes, dorpen en vestingsteden. Onder leiding van Willem van Ham en Karel Leenders vindt u in Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590 de weg in deze oude wereld.

Gebonden, 127 pag. €24,95

Verdwenen kerken van Noord-Brabant - Wies van Leeuwen

'Het is je reinste moord,' kopte dagblad De Stem bij het omverhalen van de spits van de Bredase Maria Hemelvaart Kerk aan de Ginnekenstraat in 1967. Na 1800 zijn er in Noord-Brabant ruim 340 kerken afgebroken. Van sommige rest alleen de toren, van andere kunnen we de locatie nog aanwijzen. Maar in veel gevallen is er geen spoor meer terug te vinden.

Verdwenen kerkgebouwen hebben een grote betekenis als cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed. Ze waren ankerpunten in het dagelijks leven, bronnen van herinnering. De verdwenen kerken van Noord-Brabant geeft een beeld van de na 1800 verdwenen kerken, middeleeuws, neoclassicistisch, neogotisch en modernistisch. Het is ook een waarschuwing voor het ondoordacht laten verdwijnen van waardevol religieus erfgoed. Immers, slopen kan maar één keer!

Gebonden, 128 pagina's met veel foto's €24,95

Natuurgebieden in Noord-Brabant


In het boek worden de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant besproken. Hoe zijn die gebieden ontstaan en hoe heeft de mens in de loop der tijd deze landschappen veranderd? Oorspronkelijk pakte dat goed uit voor de variatie in de natuur, maar latere ontwikkeling van steeds verdergaande intensivering heeft het landschap en de natuur geen goed gedaan. In de natuurgebieden is daarom veel werk verzet om die neergaande tendens om te buigen. In welke mate men daarin is geslaagd, wordt gedetailleerd beschreven. Meer dan 30 specialisten hebben meegewerkt.

De volgende gebieden worden beschreven: Biesbosch, Dintelse Gorzen, Pompveld, Kornsche Boezem, Loonse en Drunense Duinen, Brabantse Wal, Markiezaat, Maas, Leemstreek, Naad van Brabant, Regte Heide, Kampina, Maashorst, Merkske, Nieuwe Reuselbeemden, Beerze, De Peel, Snelle Loop en Esperloop en de Strabrechtsche Heide. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de natuur in de stad en het traditionele boerenland.

Bij dit boek is ook een website beschikbaar gemaakt met mooie wandelroutes: www.natuurgebiedeninbrabant.nl

Dit boek wordt op 24 november gepresenteerd. Tot eind december geldt de introductieprijs van Euro 34,95, hierna Euro 39,95. U kunt nu alvast uw exemplaar reserveren.

Formaat 320×240 mm, 496 pagina’s, full colour, hardcover.

De Oranjes - De CANON van ons koninklijk huis


"De Oranjes. De canon van ons Koninklijk huis" behandelt alle markante telgen van het geslacht Oranje-Nassau en hun partners, geplaatst in de tijd waarin ze leefden. Stadhouders en koningen, avonturiers, vrijheidsstrijders en ware staatslieden. Maar ook geldverspillers, intriganten en schuinsmarcheerders. Zij bepaalden de geschiedenis van ons land in tijden van oorlog en vrede, welvaart en crisis. De Bredase Nassaus worden beschreven door Bredanaar Walter van de Garde.

Gebonden € 29,95

Het beleg van Breda (1624-1625) - Herman Hugo


Eerste nederlandse vertaling van Obsidio Bredana

Een jaar na de inname van Breda door de Spanjaarden in 1625 verschijnt bij drukkerij Plantijn in Antwerpen het Latijnse verslag (Obsidio Bredana) van het beleg geschreven door Herman Hugo. Snel volgen twee vertalingen in het Engels door officieren die in dienst van het Spaanse leger het beleg hebben meegemaakt. En er volgt een Franse vertaling. Breda gaat verloren voor Maurits van Oranje en daarom blijft een Hollandse vertaling achterwege. Deze vertaling -van W.A. Broekenman- is er nu bijna 400 jaar later alsnog.

Het verslag wordt door Herman Hugo verteld vanuit het gezichtspunt van de Spanjaarden. Hij is hoofd aalmoezenier en maakt in die functie het beleg van Breda mee. Hugo maakt voor zijn verslag gebruik van de correspondentie van Spinola, de opperbevelhebber van het leger in de Spaanse Nederlanden. Hij is mede daardoor uitstekend op de hoogte van hetgeen zich in en om de belegerde stad Breda afspeelde.


Paperback € 19,95

Lonka 95 jaar - Jorgen Janssens


Bredanaar Jorgen Janssens publiceerde onlangs een boek onder de titel "Lonka 95 jaar". De historie van de fabriek Lonka levert verrassende verhalen op. Zoals de rol van de Eerste Wereldoorlog bij het ontstaan van de London Caramel Works in Breda. Of hoe de vestiging in het Belgische Essen van dochteronderneming naar hoofdkantoor groeit. Maar ook hoe het merk in Roosendaal, waar Lonka nu gevestigd is, groter wordt dan ooit tevoren. Historicus Henk Muntjewerff en fotograaf/onderzoeker Jorgen Janssens hebben in opdracht van directeur Aimé de Bock onderzoek gedaan naar het verleden van deze maker van caramel en andere snoep.

Dit jaar besloot de directeur het bedrijf te verkopen aan Cloetta, een Zweedse zoetwarengigant waar ook Venco, Red Band, King pepermunt, Sportlife en Xilitol onder vallen (om er maar een paar te noemen). Bij zijn afscheid in oktober 2015 presenteerde hij dit boek om die verhalen met u te delen.

Hoewel het boek eigenlijk bedoeld was voor personeel en relaties van het bedrijf, mogen er een beperkt aantal via o.a. de Vrije Boekhandel verkocht worden. De prijs van dit gebonden boek is €17,95

moNUment in Breda - Jeroen Jongeneelen


Een prachtig boek over onze mooie stad gemaakt door de Bredase fotograaf Jeroen Jongeneelen;

'moNUment in Breda'

Vijf jaar fotografeerde Jeroen het erfgoed van Breda. Op geheel eigen wijze legt hij de stad voor aan de kijker. Van de monumenten uit de late middeleeuwen tot en met de monumenten in wording. Het geeft een prachtig tijdsbeeld hoe een stad zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Als fotograaf wil je natuurlijk ook weten wat je fotografeert en zo kwam Jeroen tot de conclusie dat een stukje geschiedenis met dan vooral de anekdotes niet mag ontbreken. Zo kreeg het fotoboek langzaam zijn definitieve vorm. Foto’s en tekst zijn wel van elkaar gescheiden, maar makkelijk te combineren middels de twee leeslintjes.

Formaat 21 x 14,8 cm
416 bladzijden. 138 foto’s van 123 gebouwen en objecten afgedrukt op 272 pagina’s.
Hardcover met gepreegde titel en tekst. Foto’s gedrukt op 135grs Symbol Tatami 1.3. Tekst op 90grs Munken Polar. Voorzien van 2 leeslintjes.

Gebonden €25,00

Het Breda boek - Johan Hendriks e.a.


Het Breda Boek toont de identiteit en de geschiedenis van de stad, van archeologische vondsten vanaf 9800 voor Christus tot de opening van het Graphic Design Museum, in 2008. Naast de vele prachtige illustraties bevat het boek informatieve teksten die de markante geschiedenis van Breda samenvatten. Het boek verscheen in samenwerking met de gemeente Breda en is hét boek voor iedere Bredanaar of diegene die meer over Breda wil weten.

Gebonden, 383 pagina's
Prijs: € 17.95

Landgoederen in Noord- Brabant


Het lief en leed dat landgoed heet.

Jubileum uitgave van het Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit.

Gebonden € 39.95

Het boek van de Buissche Heide - Henriette en Roland Holst


Het landgoed de Oude Buisse Heide bij Zundert is verbonden met de illustere bewoners, de schrijfster en politica Henriette Roland Holst (1863-1952) en haar man, beeldend kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938). Talrijke zomers brachten zij hier door.
Op het landgoed ontving het echtpaar talrijke kleurrijke gasten uit de wereld van de kunst, architectuur, literatuur, wetenschap en politiek.
Elsbeth Etty schrijft de biografie van Henriette Roland Holst; Carin Hereijgers gaat verder in op het schrijverschap van Henriette Roland Holst. Lia Voermans schrijft de biografie van Richard Roland Holst, met speciale aandacht voor zijn rol als een van de eerste Van Gogh promotors in Nederland; Lieske Tibbe gaat uitgebreid in op zijn kunstenaarschap. En Annemiek Rens belicht de talrijke gasten van de Buisse Heide.

Uitgeverij Scriptum
Gebonden € 35.00

Breda in de jaren negentig


Onlangs verscheen het fotoboek "Breda in de jaren negentig" van voormalig fotograaf van Dagblad De Stem Johan van Gurp. Deze uitgave voltooid een fotografisch drieluik over de stad Breda.
Eerder verschenen "Breda in de jaren zeventig" en "Breda in de jaren tachtig".

De boeken kosten € 24.90 per deel.

Breda in de jaren tachtig


Johan van Gurp
Breda in de jaren tachtig"

Uitgeverij de geus
Gebonden € 24.90

Johan van Gurp Breda in de jaren zeventig.


Prijs van het boek € 24.90